Умари Хайём - Таджикский форум Душанбинцев Таджикистан, Душанбе - Душанбе мой любимый город! Таджикистан, Таджик

Душанбе

Умари Хайём - Таджикский форум Душанбинцев Таджикистан, ДушанбеУмари Хайём - Таджикский форум Душанбинцев Таджикистан, Душанбе 2012 - Душанбе мой любимый город! Таджикистан, Таджик
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
[2011.10.02][Омар Хайям]
Благородство и подлость, отвага и страх -
Все с рожденья заложено в наших телах.
Мы до смерти не станем ни лучше, ни хуже -
Мы такие, какими нас создал Аллах!
(Перевод: Г.Плисецкого)
(2) |Добавил: olga_101185
fff
Страница 1 из 212»
Таджикский форум Душанбинцев Таджикистан, Душанбе » культура и образование-санъат ва маориф » Литература-Адабиёт » Умари Хайём (Рубоиёт)
Умари Хайём
ДобраяДата: Среда, 2007.04.18, 12:04 | Сообщение # 1
Администрация
Группа: Администраторы
Сообщений: 2629
Награды: 24
Репутация: 44
Статус:

Умари Хайём яке аз симохои барчастатарини илм ва адабиёти точику форс ва яке аз машхуртарин намояндагони маданияти чахонй аст. Вай баробари математик, файласуф ва астроном буданаш шоири бузург хам мебошад. Рубоиёти човидонаи Умари Хайёмро ахли олма чи аз руи матни асл ва чи аз руи тарчимахои сершумор бо шавку завк мехонанд.
Умари Хайём дар рубоиёташ хамчун як шоири мутаффакир ва пешкадами замони худ ба майдон мебарояд, ки бисёр ахком ва мавхумоти диниро рад карда, одамро дар маркази диккат мегузорад. Хайём нисбат ба хар чизе, ки ба бахту саодати одам халал мерасонда, нафрат дорад, вай мехохад, ки чахон аз гаму алам озод ва одамон хушбахт ва хуррам бошанд. Чунинанд идеяхои асосии Хайём, ки у дар бехтарин рубоихои худ ифода кардааст.
1.
Онхо, ки ба хикмат дур(р)и маънй суфтанд,
Дар зоти худованд суханхо гуфтанд,
Сарриштаи асрор надонист касе,
Аввал занахе заданду охир хуфтанд.
2
Онон, ки кухан буванду онон, ки наванд,
Хар як паи якдигар якояк бишаванд,
В-ин мулки чахон ба кас намонад човид:
Рафтанду равему боз оянду раванд.
3
Гар гул набувад насиби мо, хор бас аст,
В-ар нур ба мо намерасад, нор бас аст;
Гар хиркаву хонакоху шайхй набувад,
Нокусу калисёву зуннор бас аст.
4
Ё раб! Ту гилам сириштай, ман чй кунам?!
Пашму касабам ту риштай, ман чй кунам?!
Хар неку баде, ки ояд аз ман ба вучуд,
Ту бар сари ман набиштай, ман чй кунам?!


Нести добро людям!!!!

Сообщение отредактировал Добрая - Четверг, 2007.04.19, 18:36
 
ДобраяДата: Среда, 2007.04.18, 12:20 | Сообщение # 2
Администрация
Группа: Администраторы
Сообщений: 2629
Награды: 24
Репутация: 44
Статус:
Омар Хайям
Рубайят(перевод Владимира Державина)
Выдающийся поэт Востока Омар Хайям, живший на рубеже Х1-Х11 веков, прославился своими рубаи-четверостишиями. Крупнейший ученый своего времени, оставивший ряд научных трудов в области математики, космогонии, философии, он на протяжении всей жизни писал четверостишия, в которых высказывал свои сокровенные мысли о жизни, о человеке, о его знании.
Рубаи-это малая поэтическая форма, но гений Хайяма сумел отразить в ней не только большие человеческие чувства, но и большие общественные и философские вопросы.
Хайям предстаёт перед нами большим жизнелюбом, отрицающий существовании ада и рая, скорбящим над неустроенностью человеческих судеб.
1
Где теперь эти люди мудрейшие нашей земли?
Тайной нити в основе творенья они не нашли.
Как они суесловили много о сущности бога,-
Весь свой век бородами трясли-и бесседно ушли.
2
Всех, кто стар и кто молод, что ныне живут,
В темноту одного за другим уведут.
Жизнь дана не навек. Как до нас уходили,
Мы уйдем; и за нами -придут и уйдут.
3
Если розы не нам,- и шипов вместо дара довольно.
Если свет не для нас,-нам очажного жара довольно.
Если нет ни наставника, ни ханаки, ни хырки,-
С нас и церкви, и колокола, и зуннара довольно.
4.
Ты сам ведь из глины меня изваял!-Что же делать мне?
Меня, словно ткань, ты на стане соткал.-Что же мне делать?
Всё зло и добро, что я в мире вершу, ты сам предрешил,
Удел мой ты сам мой на лбу начертал!-Что же мне делать?


Нести добро людям!!!!
 
parvizДата: Четверг, 2007.05.10, 10:22 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Почетные
Сообщений: 30
Награды: 0
Репутация: 0
Статус:
Aflok ki juz gam nafizoyand digar,
Binhand yake to biraboyand digar
Noomadagon agar bidonand ki mo
Az dahr chi mekashem, n-oyand digar
 
ДобраяДата: Четверг, 2007.05.10, 11:31 | Сообщение # 4
Администрация
Группа: Администраторы
Сообщений: 2629
Награды: 24
Репутация: 44
Статус:

Як даст ба мусхафему як даст ба чом,
Гах марди халолему гахе марди харом,
Моем дар ин гунбади фирузарухон
На кофири мутлак на мусулмони тамом


Нести добро людям!!!!

Сообщение отредактировал Admin - Суббота, 2007.06.02, 21:32
 
РафоДата: Четверг, 2007.06.07, 19:39 | Сообщение # 5
Подполковник
Группа: Почетные
Сообщений: 222
Награды: 1
Репутация: 6
Статус:
Хуршеди сипеҳри безаволй ишқ аст,

Мурғи чамани хуч,истафолй ишқ аст.

Ишқ он набувад, ки ҳамчу булбул нолй,

Ҳар гаҳ ки бимирию нанолй, ишқ аст.

Добавлено (2007.06.07, 19:36)
---------------------------------------------
Умари Хайём - шоири адабиёти классикии форсу точ,ик. Бар замми ин у риёзидон ва астрономи бузург низ мебошад. Умари Хайёмро дар адабиёти ч,аҳон рубоиёташ машҳур гардонидааст.

Тарч,умаи ҳол
Хайём дар соли 1048 милодй дар Нишопур зода шуд. Вожаи "xайём" яъне Хаймадуз. Номи аслии шоир Абулфатҳ Умар бинни Иброҳим буда, Хайём лақаби уст. У соли 1040 дар Нишопур таваллуд ёфта, солҳои ч,а­вони ва таҳсили илмиро дар ин ноҳия гузаронидааст. Хайём дар кўдакй бо Низомулмулк ва Ҳасани Саббоҳ ҳаммадраса будааст. Дар солҳои ч,авонй шоир вақти худро бештар 6а омухтани илмҳои ҳандаса, тиб, фалсафа, риёзиёт, адабиёт ва ғайраҳо сарф кардааст,

Шоир соли 1095 ба Арабистон меравад. Соли 1112 6а ватанаш — Нишопур баргашта, соли 1131 вафот кардааст.

Фаъолияти илмй
Хайём олими барч,аста ва ҳакиме ошно ба дину фалсафа буд. У дар осори мансури худ шинохти табиат ва алоқаи табиатро бо дину дунё матраҳ месозад. Таълифоти вай зиёд нест ва аз чанд рисола иборат аст. Аз ч,умла рисолае дар алгебра, рисолае дар вуч,уд, мухтасаре дар табииёт, рисолаи “Лавозиму-л-амкина”, рисола дар кавну таклиф, “Наврўзнома” ва теъдоди дигар, ки баъзе аз ин расоилро мансуб ба ў донистаанд. Дар тартиб додани Зич,и Маликшоҳй низ Хайём нақши бузурге доштааст.

Мероси адабй
Аз мероси адабии Хайём, ғайр аз таълифоти илмиаш боз шеърҳои ба ду забон навиштаи у боқй мондаанд. Аз шеърҳои ба забони арабй навиштаи шоир фақат 5 қитъа то давраи мо омада расидаанд. Аз шеърҳои точ,икиаш бошад, дар баъзе маъхазҳо 172 ва дар баъзеи дигар 252 рубой зикр ёфтааст.

Секунч,аи Хайём-Паскал
Мусалласи Хайём-Паскал Мусаллас - Секунч,а Ин Мусаллас аз а'дод соxта шуда аст. Ҳар сатр аз ин мусаллас заройибе як чанд-ч,умлаи монанди (a+b)^n ро нишон медиҳад, ки "N" шумораи сатр xоҳад буд. Ин мусалласро бори авалин бор Умари Хайём (садайе 11 ум милоди) кашф кард ва Паскал низ дар садайе 17 ё 18 милоди онро кашф кард ва ба кор бурд. Ба ин далел ба он Мусаллас Хаём-Паскал гуянд. Англисҳо гоҳе ба он Мусалласи Хаём-Паскал-Нютон гуянд.

1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1
1 6 15 20 15 6 1
...
Дар ин мусаллас ба ин ду нуқта диққат кунед:

Ҳатр "Н"ум Сутуни "Р"ум мешавад таркиби Н ва Р.
Ҳар адад мач,муъе ду адади болоии он аст.

Добавлено (2007.06.07, 19:39)
---------------------------------------------
Афлокнамои Хайём ки соxти он ҳамзамон бо бузургдошти 1000умин солгарди Хаём дар Нишопур оғоз шуд ва бузургтарин Афлокнамойи Ховари Миёна xоҳад буд.Долой скуку!
 
ГостьДата: Воскресенье, 2007.07.01, 09:29 | Сообщение # 6
Группа: Гости

1. Ku mahrami roz, to biguyam yak dam,
Kaz g-ohe nakhust chibudaast odam,
Mehnatzoda zi sirishtai gilig'am
Yakchand jahon bigashtu bardosht qadam.

2. Ey dil, chu nasibi tu hama khunshudan ast,
Ahvoli tu har lahza digar gun shudan ast.
V-ey jon tu ba tan bahri chi kor omadai?
Chun oqibati kor berun shudan ast.

3. Dar dahr chu man bandai kamtoat nest,
Juz ma'siyatu boda maro odat nest.
Ezid donad holi naro dar duzakh
K-andar tafi garmoba maro toqat nest.

4.Ezid chu nakhost on chi man khostam,
Kay gardat rost onchi man khostam.
Gar jumla savob ast on U khostaast
Pas jumala khatost on chi man khostaam.

5. Chun hosili odami dar in dayri dudar,
Juz khuni dilu khurdani jon nest digar.
khuramdil on ki yak nafas zinda nabud
V-osuda khud kasest ki nozod az modar.

 
IssoДата: Суббота, 2007.11.17, 18:00 | Сообщение # 7
Группа: Гости

Ei dust biyo to gami fardo nahurem,
In yak dami nakdro ganuЁЄmat shumarem,
Fardo ki az in dairi du dar meguzarem,
Bo hafthazorsolagon sarbasarem

Az kuzagare parer kardam guzare ,
Az hok hame namud har dam hunare,
Man didam agar nadid har bebasare ,
Hoki padaron dar kafi har kuzagare.

Gar gul nabuvad nasibi mo hor bas ast,
V-ar nur ba mo namerasad, nor bas ast,
Gar hirkavu honakohu shaichi nabuvad,
Nokusu kalisievu zunnor bas ast.

 
DiavolitoДата: Воскресенье, 2007.11.18, 07:59 | Сообщение # 8
Генерал-лейтенант
Группа: Почетные
Сообщений: 1148
Награды: 2
Репутация: 9
Статус:
Говорит мне душа - влюблена в его лик,
Звук речей его в самое сердце проник.
Перлы тайн наполняют мне душу и сердце,
Но сказать не могу - пригвожден мой язык!

Омар Хайям

Переводчик: Н.Тенигина

Добавлено (2007.11.18, 07:58)
---------------------------------------------

Добавлено (2007.11.18, 07:59)
---------------------------------------------
Из-за того, что не пришло, ты не казни себя,
Из-за того, что отошло, ты не кляни себя,
Урви от подлой жизни клок -- и не брани себя,
Покуда меч не поднял Рок -- живи, храни себя.

Тому, кто ощутил, что жизнь сгорела вся,
Не стыдно ль строить дом, тяжелый груз неся?
Мы убедились в том, что жизнь -- всего лишь ветер,
Тот в горе будет, кто на ветер оперся.


Что не стыдишься низкого разврата,
Отказа от запретов шариата?
Весь мир себе, допустим, заберешь --
Но все ж его оставишь ты когда-то...


Послушай, юноша, что старец произносит --
Он только суть одну тебя постигнуть просит:
Не должен ты дружить с безграмотным невеждой,
Не должен труд вершить, что пользы не приносит.


И с другом и с врагом ты должен быть хорош.
Кто по натуре добр, в том злобы не найдешь.
Обидишь друга -- наживешь врага ты,
Врага обнимешь -- друга обретешь.

 
BonuДата: Вторник, 2008.05.27, 06:01 | Сообщение # 9
Генерал-лейтенант
Группа: Почетные
Сообщений: 896
Награды: 10
Репутация: 16
Статус:
khayom
Jonam ba fidoi on ki u ahl buvad,
Sar dar qadamash agar nihi sahl buvad.
Khohi,ki bidoni ba yaqin duzakhro,
Duzakh ba jahon suhbati noahl buvad.

Bar kuzagare parer kardam guzare,
Az khok hamenamud har dam hunare;
Man didam agar nadid har bebasare,
Khoki padaron dar kafi har kuzagare.

Asrori azalro na tu doniy na man,
V-in harfi muammo na tu khonivu na man.
Hast az pasi parda guftugui manu tu,
Chun parda baraftad,na tu monivu na man.

Dar korgahi kuzagare raftam dush,
Didam du hazor kuza guyovu khamush.
Nogoh yake kuza barovard khurush:
'Ku kuzagaru kuzakharu kuzafurush?!''

Lab bar labi kuza burdam az goyati oz,
To z-u talabam vositai umri daroz,
Lab bar labi man nihodu barguft ba roz:
'Man ham chu tu budaam,dame bo man soz.''
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


Ассалом, эй хоки гулафшони ман, Ассалом, эй Тоҷикистон, ҷони ман. Ассалом, эй гавҳари ноёби ман, Ассалом, эй Вахш, эй Сурхоби ман. Ассалом, эй қиблаи шабҳои ҳаҷр, Ассалом, эй матлаи анвори фаҷр.
 
ГостьДата: Воскресенье, 2008.06.08, 09:03 | Сообщение # 10
Группа: Гости

бишнав аз най чун хикоят мекунад
азчудогихо шикоят мекунад
сина хохад шарха -шарха азфирок
аз нафирам марду зан нолидан
 
ГостьДата: Вторник, 2008.07.08, 07:31 | Сообщение # 11
Группа: Гости

Asrori azalro na tu donivu na man
Zin harfi muamoro na tu honivu na ma
hast az pasi parda guftugui manu tu
zon parda barafkanad na tu monivu na man
 
BonuДата: Суббота, 2008.08.30, 08:12 | Сообщение # 12
Генерал-лейтенант
Группа: Почетные
Сообщений: 896
Награды: 10
Репутация: 16
Статус:
Pok az Odam omademu nopok shudem,
Shodon ba dar omademu gamnok shudem.
Budem zi obi dida dar otashi dil,
Dodem ba bod umru dar khok shudem.


Ассалом, эй хоки гулафшони ман, Ассалом, эй Тоҷикистон, ҷони ман. Ассалом, эй гавҳари ноёби ман, Ассалом, эй Вахш, эй Сурхоби ман. Ассалом, эй қиблаи шабҳои ҳаҷр, Ассалом, эй матлаи анвори фаҷр.
 
ГостьДата: Понедельник, 2008.11.17, 09:01 | Сообщение # 13
Группа: Гости

ташшакури зиёд, хамзабонони азиз, тассодуфи даромадаму лаззат бурдам applause
 
BonuДата: Понедельник, 2008.11.17, 10:46 | Сообщение # 14
Генерал-лейтенант
Группа: Почетные
Сообщений: 896
Награды: 10
Репутация: 16
Статус:
Ё раб, ту чамоли ин махи мехрангез,
Омехтаи ба сумбули амбарбез.
Пас хукм хамекуни Ки бар вай манигар,
Ин хукм чунон бувад Ки кач дору марез.

Бог мой, ты дал красавицам гранатную грудь,
И дал им губы прекрасные как драгоценный изумруд.
Велиш нам после этого не смотреть на них,
Это все равно быть сухим, ныряя в пруд


Ассалом, эй хоки гулафшони ман, Ассалом, эй Тоҷикистон, ҷони ман. Ассалом, эй гавҳари ноёби ман, Ассалом, эй Вахш, эй Сурхоби ман. Ассалом, эй қиблаи шабҳои ҳаҷр, Ассалом, эй матлаи анвори фаҷр.
 
BlacK_StaRДата: Четверг, 2008.12.04, 15:48 | Сообщение # 15
Рядовой
Группа: Почетные
Сообщений: 10
Награды: 0
Репутация: 1
Статус:
Но карда гунох дар ин чахон кист бигу?
Он ки гунах кард чун зист бигу?
Ман баъд кунам ту баъд мукофот дихи
Пас фарки ману, вай чист бигу?


Сообщение отредактировал BlacK_StaR - Четверг, 2008.12.04, 15:50
 
ELYZabetДата: Четверг, 2008.12.04, 22:06 | Сообщение # 16
Рядовой
Группа: Почетные
Сообщений: 24
Награды: 0
Репутация: 3
Статус:
я тоже очень люблю рубаи Омара Хайяма и вот одна из моих любимых:
Эй кошки чои оромидан буди
Ё ин рахи дурро расидан буди
Эй кош аз пайи сад хазор сол аз дили хок
Чун сабза умеди бардамидан буди


люблю Родину свою!!
 
BlacK_StaRДата: Четверг, 2008.12.04, 22:29 | Сообщение # 17
Рядовой
Группа: Почетные
Сообщений: 10
Награды: 0
Репутация: 1
Статус:
ELYZabet, Классно good
 
ELYZabetДата: Среда, 2008.12.10, 20:39 | Сообщение # 18
Рядовой
Группа: Почетные
Сообщений: 24
Награды: 0
Репутация: 3
Статус:
BlacK_StaR, это так мила! пасибки!!!

люблю Родину свою!!
 
ДобраяДата: Суббота, 2008.12.13, 17:03 | Сообщение # 19
Администрация
Группа: Администраторы
Сообщений: 2629
Награды: 24
Репутация: 44
Статус:
Он кас, ки ба хубон лаби хандон додаст,
Хуни ч,игаре ба дардмандон додаст;
Гар к,исмати мо надод шодй, Fам нест:
Шодем, ки Fам х,азор чандон додаст.

Х,ангоми сабух,, эй писари фаррухпай,
Барсоз таронаеву пеш овар май.
Бурдаст ба хок сад х,азорон Ч,аму Кай,
Ин омадани тирмах,у рафтани дай.

Х,ар чанд ки рангу руи зебост маро,
Чун лола руху сарв болост маро.
Маълум нашуд, ки тарабхонаи хок
Нак,к,оши азал бах,ри чй орост маро?!


Нести добро людям!!!!
 
BonuДата: Вторник, 2008.12.30, 20:26 | Сообщение # 20
Генерал-лейтенант
Группа: Почетные
Сообщений: 896
Награды: 10
Репутация: 16
Статус:
Не завидуй тому кто силён и богат,
За рассветом всегда наступает закат.
Не давай убаюкать себя похвалой
Меч судьбы над твоей головой.
Саади.

Все племя Адамово - тело одно,
Из праха единого сотворено,
Коль тела одна только ранена часть
То телу всему в трепетание впасть,
Над горем людским ты не плакал вовек,-
Так скажут ли люди, что ты человек?
Саади.

Вино запрещено, но есть четыре но,
Смотря кто, с кем, когда и в меру ль пьет вино,
При соблюдении сих четырёх условий
Всем здравомыслящим вино разрешено.
Омар Хайям.

Жизнь – это книга; ты не сетуй,
А изучай ее весь век.
Нашедший благо в книгe этой
И есть счастливый человек!
Джами.

Ты хочешь знать, кто лучший из людей,
Послушай голос совести моей.
Из лучших первым назван будет тот,
Кто постоит в беде за свой народ!
Джами.

Две жизни нам нужны по крайней мере,
Чтоб в первой жизни опыт дорогой
Постигнуть и как следует проверить
И правильно использовать в другой.
Саади.

Власть и могущество-беда,
В руках плохих людей.
Волк кровожаднее, когда
Его клыки острей.
Саади.

Если цели мы добиться
Можем миром и должны,
То зачем напрасно литься
Крови на полях войны?

Добавлено (2008.12.30, 20:26)
---------------------------------------------
Абр омаду боз бар сари сабза гирист,
Бе бодаи арFувон намебояд зист.
Ин сабза, ки имруз тамошогахи мост,
То сабзаи хоки мо тамошогахи кист.
_______________________________

Аз оташу боду обу хокем хама,
Дар олами кавн дар халокем хама.
То тан бо мост, дар маFокем хама,
Чун тан биравад, равони покем хама.


Ассалом, эй хоки гулафшони ман, Ассалом, эй Тоҷикистон, ҷони ман. Ассалом, эй гавҳари ноёби ман, Ассалом, эй Вахш, эй Сурхоби ман. Ассалом, эй қиблаи шабҳои ҳаҷр, Ассалом, эй матлаи анвори фаҷр.
 
ГостьДата: Понедельник, 2009.02.02, 16:25 | Сообщение # 21
Группа: Гости

Dar ishqi tu sad guna malomat bikasham ,
Var bishkanam in ahd garomat bikasham.
Gar umr vafo kunad jafohoi turo,
Bore kam az on to qiyomat bikasham.

Добавлено (2009.02.02, 16:25)
---------------------------------------------
Ey dust gami jahon behuda makhur,
Behuda gami jahini farsuda makhur.
Chun budu guzasht nest nobud padid,
Khush bosh gami budavu nobuda makhur.
Dar haqatan man man ruboyothoi Khaymro shabi daroz dar khobu bedoriam zam zama mekunam!

 
Аслиддини РауфзодДата: Среда, 2009.03.18, 21:54 | Сообщение # 22
Группа: Гости

Чахонам кухи номардону кунчи номуродихо,
Бихишт ончо,ки осон аст хулку хуи инсони.
Басо дар кофаристон рафтаму дар кисфати кофар,
Мусулмон дидаму худ шарм кардам аз мусулмони.

Добавлено (2009.03.18, 21:54)
---------------------------------------------
Чу миллат сарвари окил надорад вой бар холаш,
Чунин миллат зи кайди чохили берун нахохад шуд.

 
ГостьДата: Среда, 2009.04.29, 11:03 | Сообщение # 23
Группа: Гости

rahmat ba sohiboni sayt
 
Некруз аз Мадовра.Дата: Понедельник, 2009.05.18, 13:58 | Сообщение # 24
Группа: Гости

Мо хеч замона хеч дунё хама хеч
Эй хеч зи бахри хеч бо хеч мапеч
Дони ки зи одами чи мемонадуц бас
Мехр асту мухаббат асту боки хама хеч

Добавлено (2009.05.15, 22:06)
---------------------------------------------
Ибрики маи маро шикасти рабби
Бар ман дари айшро бубасти рабби
Ман май хураму ту мекуни бадмасти
Хоам ба дахон магар ту масти рабби

Добавлено (2009.05.18, 13:58)
---------------------------------------------
Суханро саркунам аз устухонам
Сафеди пуркунад азмагзи чонам
Сароям рубои аз пардаи дил
Барои дустони мехрубонам.

 
BonuДата: Понедельник, 2009.05.18, 19:40 | Сообщение # 25
Генерал-лейтенант
Группа: Почетные
Сообщений: 896
Награды: 10
Репутация: 16
Статус:
Қуръон ба сафо чу чашмаоб аст мудом.
Майлу ҳавасам ба ин Китоб аст мудом,
Дар баҳри маонияш ҳаме ғӯта занам,
Зеро ки ҳама гавҳари ноб аст мудом.


Ассалом, эй хоки гулафшони ман, Ассалом, эй Тоҷикистон, ҷони ман. Ассалом, эй гавҳари ноёби ман, Ассалом, эй Вахш, эй Сурхоби ман. Ассалом, эй қиблаи шабҳои ҳаҷр, Ассалом, эй матлаи анвори фаҷр.
 
ДервишДата: Суббота, 2009.08.29, 18:23 | Сообщение # 26
Группа: Удаленные

Трудно замысли Бога постичь старина.

Нет у этого неба ни верха, ни дна.

Сядь в укромном углу и довольствуйся малым:

Лишь бы сцена была хоть немного видна!

Добавлено (2009.08.29, 18:23)
---------------------------------------------
Трудно замысли Бога постичь старина.

Нет у этого неба ни верха, ни дна.

Сядь в укромном углу и довольствуйся малым:

Лишь бы сцена была хоть немного видна!

 
Далер ЛишкаровДата: Понедельник, 2009.09.21, 11:15 | Сообщение # 27
Группа: Гости

Ад и рай в небесах утверждают ханжи.
Я, в себя взглянув, убедился во лжи:
Ад и рай не круги во дворце мирозданья,
Ад и рай это две половины души.

Добавлено (2009.09.21, 11:15)
---------------------------------------------
Мы попали в сей мир, как в силок воробей.
Мы полны беспокойства, надежд и скорбей.
В эту круглую клетку, где нет дверей,
Мы попали с тобой не по воле своей.

Пей вино, ибо радость телесная в нем.
Слушай чанг, ибо сладость небесная в нем.
Променяй свою вечную скорбь на веселье,
Ибо цель, никому не известная, в нем.

 
Tojiki BadakhshoniДата: Суббота, 2009.10.10, 17:24 | Сообщение # 28
Группа: Гости

Nokarda gunoh dar in jahon kist, bigu
V-on kas ki gunoh nakard chuz zist, bigu
Man bad kunamy ty bad mukofot dihi
Pas farq miyoni many ty chist, bigu...

Doni az zindagi chi mekhoham,
Man ty bosham, ty, poy to sar ty
Zindagi gar hazorbora buvad,
Bori digar ty, bori digar ty...

 
AliyorДата: Воскресенье, 2009.11.01, 20:12 | Сообщение # 29
Группа: Гости

Turo dust doshtamu kardam hatoe,
Bihurdam dar zindagoni saht peshpoe.
Alo yorjon kujo boshi bo yore,
Bishav badbaht ki man kardam duoe.
 
НуруллоДата: Вторник, 2009.11.03, 14:40 | Сообщение # 30
Группа: Гости

Асрори азалро на ту дониву на ман,
Ва ин харфи муамо на ту хониву на ман.
Хас аз паси парда гуфтугую ману ту,
Чун парда барафтад на ту мониву на ман.
//////////////////////////////////////////////////////////////
Хайём агар зи бода масти хуш бош,
Ё бо санаме даме нишасти хуш бош.
Поёни хама кори чахон нести аст,
Пиндор ки нести чу хасти хуш бош. angel applause
 
ГостьДата: Воскресенье, 2009.12.27, 17:48 | Сообщение # 31
Группа: Гости

н

Добавлено (2009.12.27, 17:45)
---------------------------------------------
Дар олами гамфиганда касе хуррам нест,
Шодию нишоот дар бани одам нест
Харкас ки дар ин замона уро гам нест
Ё одам нест ё аз ин олам нест

Добавлено (2009.12.27, 17:48)
---------------------------------------------
Ман бода хурам вале масти накунам
............................ ило дароз дасти накунам ??
ин аз рубоиёти Умари Хайом , давомаша нависед илтимос

 
adel__rfДата: Среда, 2010.03.03, 21:08 | Сообщение # 32
Группа: Удаленные

можете помочь найти ?
рубай Омара Хайяма :
Ты при всех на меня накликаешь позор;
Я безбожник, я пьяница, чуть ли не вор!
Я готов согласиться с твоими словами.
Но достоин ли ты выносить приговор?

на фарси, оригинальную версию

 
Боец_Дата: Суббота, 2010.03.06, 05:58 | Сообщение # 33
Подполковник
Группа: Почетные
Сообщений: 215
Награды: 4
Репутация: 4
Статус:
Чандин Fами молу хасрати дунë чист?
Харгиз диди касеро,ки човид зист?
Ин чанд нафас дар тани ту ориятист,
Бо орияти орияти бояд зист.


Зоти Ту ғаниву мо ҳамма муҳтоҷем,
Муҳтоҷ ба ғайри худ магардон моро.
 
TajPersBoyДата: Среда, 2011.10.12, 21:36 | Сообщение # 34
Майор
Группа: Модераторы
Сообщений: 145
Награды: 6
Репутация: 5
Статус:
Хайём суханхои ту нотакрор аст,
Чоми хиради ту човидон саршор аст.
Хан кас ки нахурд чоми ту мастй кард,
Хар кас ки бихурд окилу хушёр аст.
(Лоик Шералй)

Добавлено (2011.10.10, 13:55)
---------------------------------------------
Чун даргузарам ба бода шуед маро,
Талкил зи шароби ноб гуед маро,
Хохед ки ба рузи хачр ёбед маро,
Аз хоки дари майкада чуед маро)))))))

Добавлено (2011.10.12, 21:36)
---------------------------------------------
Май хур, ки туро бехабар аз хеш кунад,
Хун дар дили душмани бадандеш кунад
Хушьёр будан чй суд дорад, чуз он-к
3-андешаи поён дили ту реш кунад.

***

Гарчанд ки аз гунох, бадбахтаму зишт,
Навмед наям чу бутпарастони куништ.
Мирам чу гахи сахар зи махмурй, боз
Май хохаму маъшука, на масчид, на куништ


Ёрам чу қадаҳ ба даст гирад ,
Бозори бутон шикаст гирад.
 
hoshimДата: Понедельник, 2011.11.07, 09:21 | Сообщение # 35
Рядовой
Группа: Почетные
Сообщений: 4
Награды: 0
Репутация: 0
Статус:
Хайём
Дар ишки ту дар маломатам нанге нест.
Бо бехабарон ин сухан чанге нес.
Ин шарбати ишк доруи мардон аст.
Номардонро аз ин кадах ранге нест.

Добавлено (2011.11.07, 09:19)
---------------------------------------------
Хайём
Панде дихамат агар дори ба ман гуш.
Аз бахри Худо чомаи тазвир мануш.
Дунё хама соатеву умри ту даме.
Аз бахри даме умри абадро мафуруш.

Дар хоб будам маро хирадманде гуфт
К-аз хоб касеро гули шоди нашукуфт
Коре чи куни ки бо ачал бошад чуфт
Май нуш ки умрхо мебояд хуфт

Добавлено (2011.11.07, 09:21)
---------------------------------------------
Хайём
То битвони ранча магардон касро
Бар оташи хашми хеш маншон касро
Гар рохати човидон тамаъ медори
Меранч хамешаву маранчон касро


Худованд хамрохи собирон аст.
 
Таджикский форум Душанбинцев Таджикистан, Душанбе » культура и образование-санъат ва маориф » Литература-Адабиёт » Умари Хайём (Рубоиёт)
Страница 1 из 212»
Поиск:

Powered by Султанов Баходур Анварович © 2017 Яндекс цитирования Находится в каталоге Апорт Яндекс.Метрика
Поддержать форум на Forum-top.ru